Strafbaarstelling Leeftijdsdiscriminatie

Met deze wet beogen de initiatiefnemers om strafrechtelijke vervolging van leeftijdsdiscriminatie mogelijk te maken net zoals strafrechtelijke vervolging wettelijk al mogelijk is voor discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging, seksuele gerichtheid of lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, en met dezelfde strafmaat.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-04-2020
Einddatum consultatie 29-05-2020
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

College voor de Rechten van de Mens
Inspectie SZW
Nationale Politie
Openbaar Ministerie
Nederlandse Orde van Advocaten
Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak
Raad voor de Rechtspraak
Slachtoffers van leeftijdsdiscriminatie

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De taken van het College voor de Rechten van de Mens op het terrein van leeftijdsdiscriminatie blijven bestaan met de inwerkingtreding van dit wetsontwerp. Slachtoffers van leeftijdsdiscriminatie krijgen een keus. Zij kunnen net zoals nu het geval is een klacht indienen bij het College. De weg van het College is laagdrempelig en daarmee van grote waarde. Daarnaast wordt het met deze wet mogelijk om aangifte te doen bij de politie. Het is deels aan het slachtoffer welke route wordt gekozen. Niet alle slachtoffers zullen kiezen voor het doen van aangifte. Indien het College een klacht binnenkrijgt waarbij initiatiefnemers het strafrecht laten prevaleren (zie de Memorie van Toelichting) zal het College de klager kunnen wijzen op de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie en zal het College melding kunnen doen bij het OM.

De taken van de Inspectie SZW op het terrein van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt blijven met de inwerkingtreding van dit wetvoorstel bestaan, zij het dat bij kwesties waarbij de initiatiefnemers het strafrecht laten prevaleren (zie de Memorie van Toelichting), de initiatiefnemers het zo voor zich zien dat de Inspectie daarover contact zoekt met het OM.

Nationale Politie. Aangiften en opsporing in verband met de wijziging van de discriminatieartikelen Wetboek van Strafrecht (WvSr).

Openbaar Ministerie. Opsporing en vervolging in verband met de wijziging van de discriminatieartikelen WvSr.

Nederlandse Orde van Advocaten. Juridische bijstand van slachtoffers en verdachten in verband met de wijziging van de discriminatieartikelen WvSr.

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak. Rechtsprekende taak in verband met de wijziging van de discriminatieartikelen WvSr.

Raad voor de Rechtspraak. Rechtsprekende taak in verband met de wijziging van de discriminatieartikelen WvSr.

Slachtoffers van mogelijke leeftijdsdiscriminatie kunnen aangifte doen bij de politie.

Waarop kunt u reageren

Er kan op de gehele wetstekst en de Memorie van Toelichting worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Wetsvoorstel Strafbaarstelling Leeftijdsdiscriminatie

Bron: 50pluspartij.nl