Initiatiefwetsvoorstel strafbaar stellen publicatie beelden van slachtoffers

Initiatiefwetsvoorstel van de leden Van Toorenburg (CDA), Kuiken (PvdA) en Van den Berge (GroenLinks) dat de strafbaarstelling beoogt van de publicatie van beelden van personen die hulp behoeven of van overledenen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-11-2020
Einddatum consultatie 24-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Slachtoffers, familie en vrienden van slachtoffers en/of nabestaanden.
Personen die beelden van slachtoffers publiceren en verspreiden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Betere bescherming van iemands persoonlijke levenssfeer die nu nog ontbreekt op het moment dat beelden verschijnen van personen die hulp behoeven of van overledenen. Tevens een normstelling: tegen de publicatie en verspreiding van dergelijke beelden.

Waarop kunt u reageren

De opstellers van deze initiatiefwet, de Tweede Kamerleden Van Toorenburg (CDA), Kuiken (PvdA) en Van den Berge (GroenLinks), geven eenieder de gelegenheid om op alle onderdelen van deze initiatiefwet te reageren.

Downloads

  • Concept regeling

    Initiatiefwetsvoorstel Van Toorenburg c.s. - Strafbaarstelling publicatie beelden van personen in hulpeloze toestand of overledenen - regeling

  • Ontwerp toelichting

    MvT Initiatiefwetsvoorstel Van Toorenburg c.s. Strafbaarstelling publicatie beelden personen in hulpeloze toestand of overledenen

Overige documenten

  • Initiatiefwetsvoorstel Van Toorenburg c.s. - Strafbaarstelling publicatie beelden van personen in hulpeloze toestand of overledenen - begeleidende brief