Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Reactie

Naam Agromec (Ing. M van der Valk)
Plaats Veghel
Datum 14 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
• De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
• De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
• De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.
Geachte Ministerie I&W, heer, mevrouw,

Dank voor de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op deze zeer welkome Subsidie Schoon en Emissieloos bouwmaterieel. Wij dienen deze zienswijze in, om bij te dragen aan een meer complete regeling, waarin ook de reeds ontwikkelde materieelstukken een afzetmarkt krijgen en de beoogde NOx en emissiereductie sneller behaald wordt.

Onze zienswijze is toegevoegd als bijlage.
Wij staat er graag voor open om hier eventueel verder van gedachten over te wisselen. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen.

Bijlage