Regeling uitwerking maatstaven studiesucces mbo

Reactie

Naam NCOI opleidingen (M.B. van Trigt)
Plaats Hilversum
Datum 9 mei 2022

Vraag1

Klopt het volgens u dat de normering en berekeningswijze van de indicatoren voor bekostigde mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 in deze ministeriële regeling geen verandering teweegbrengen t.o.v. de huidige werkwijze van de inspectie?

Vraag2

Wat vindt u ervan dat de werkwijze is overgenomen zijn uit het onderzoekskader mbo 2021 van de onderwijsinspectie en dat de werkwijze van toezicht daardoor niet wijzigt?

Vraag3

Heeft u nog andere opmerkingen of aandachtspunten?
We zien twee aandachtspunten bij deze consultatie.
In de berekening bij artikel 7 op pagina 7 wordt geen onderscheid gemaakt tussen studenten die wel respectievelijk geen onderwijs genieten (extranei). Een extraneus volgt namelijk geen onderwijs. We vragen ons af hoe deze laatste categorie (extranei) een indicator kan vormen voor kwalitatief goed onderwijs.
In dezelfde berekening wordt eveneens geen onderscheid gemaakt tussen bekostigde en niet- bekostigde studenten. Het amendement heeft betrekking op bekostigde instellingen. In onze optiek is het opmerkelijk dat in een regeling voor bekostigd instellingen niet bekostigde studenten worden meegeteld.