Regeling uitwerking maatstaven studiesucces mbo

Consultatie gesloten Onderwijs en wetenschap

In het kort

Per 1 augustus 2022 wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs. De Inspectie krijgt een wettelijke grondslag om een beroepsopleiding als ‘zeer zwak’ te beoordelen. Daarvoor is onder andere nodig dat sprake is van onvoldoende studiesucces. In de AMvB is vastgelegd welke indicatoren gelden voor studiesucces. Deze regeling legt vast hoe de indicatoren berekend en genormeerd worden.

Reacties op deze consultatie2 openbaar

Bekijk alle reacties