Regeling uitwerking maatstaven studiesucces mbo

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 10 mei 2022

Vraag3

Heeft u nog andere opmerkingen of aandachtspunten?
De regeling betreft bekostigd onderwijs.
Alle duidingen niet-bekostigd onderwijs zijn niet van toepassing in deze regeling. Deze aanduiden behoren tot de toekomstige regeling voor niet-bekostigd onderwijs.
Het is gepast om alle verwijzingen/aanduidingen naar niet-bekostigd onderwijs uit deze regeling voor bekostigd onderwijs te verwijderen.