Accijns van tabaksproducten

De consultatie betreft een aantal vereenvoudigingen inzake tabaksproducten in de Wet op de accijns en in de Uitvoeringsregeling accijns. De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassing en de totstandkoming van de accijnstarieven van tabaksproducten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-03-2016
Einddatum consultatie 28-04-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de voorgenomen wijzigingen in de Wet op de accijns is met name om de vaststelling van nieuwe accijnstarieven voor tabaksproducten eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Daarnaast worden enkele wijzigingen voorgesteld in de anti-voorrraadvormingsbepaling. Ook wordt een ontheffing op een verbodsbepaling voorgesteld. In de Uitvoeringsregeling accijns kan een artikel komen te vervallen dat voor rooktabak regels stelt aan de hoeveelheden waarvoor accijnszegels kunnen worden aangevraagd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De voorgenomen wijzigingen hebben beperkte gevolgen voor fabrikanten, distributeurs en importeurs van tabaksproducten. Daarnaast zullen organisaties die zich inzetten tegen de schadelijke aspecten van roken in dit voorstel zijn geïnteresseerd.

Verwachte effecten van de regeling

Voor fabrikanten, distributeurs en importeurs die nu accijnszegels moeten (laten) aanbrengen op tabaksproducten en over die tabaksproducten accijns moeten afdragen, worden de tarifering en de berekening van de af te dragen accijns eenvoudiger en inzichtelijker. Ook voor de Belastingdienst/Douane betekenen de voorgestelde wijzigingen een aanmerkelijke vereenvoudiging voor controle en uitvoering. Daarnaast wordt de totstandkoming van de tarieven transparanter.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is om betrokkenen te informeren over de voorgenomen wijzigingen en hen de gelegenheid te geven op het voorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het is mogelijk op alle onderdelen van het voorstel te reageren. Alle reacties van organisaties worden openbaar gemaakt.

Meer informatie