Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tarief centrale examenbank Wft 2022

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverleners maakt examens om de vakbekwaamheid van financieel adviseurs vast te stellen. De uitvoeringskosten worden gedekt met leges voor de examens. Met deze regeling worden de nieuwe legestarieven door de minister vastgesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-10-2021
Einddatum consultatie 24-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 13356
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Exameninstituten en financieel adviseurs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie toelichting.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op alle onderdelen van de ontwerpregeling en de daarbij behorende toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling