Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19

In deze regeling staan o.a. de bedragen, voorwaarden en procedures voor de tegemoetkoming aan studenten die in het laatste jaar van hun opleiding studievertraging hebben opgelopen door de uitbraak van COVID-19.

Deze regeling is de uitwerking van de in de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 aangekondigde tegemoetkoming voor studenten, gevraagd door de Motie Jetten/Heerma.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-06-2020
Einddatum consultatie 29-06-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Studenten in de laatste fase van hun studie ontvangen een financiële tegemoetkoming.

Waarop kunt u reageren

In de regeling zijn twee tegemoetkomingen uitgewerkt voor twee doelgroepen. Sommige studenten hebben recht op beide tegemoetkomingen.

Groep 1.
Studenten krijgen een gift ter hoogte van circa 3 maanden lesgeld, cursusgeld of collegegeld als zij in studiejaar 2020-2021 en vóór 31 januari 2021 hun diploma halen. Dat geldt voor alle bekostigde mbo-opleidingen – zowel bol als bbl – en voor de bekostigde hbo-bachelor, hbo-master, associate degree en wo-masteropleidingen. Deze studenten krijgen eenmalig €150 (mbo-bbl), €300 (mbo-bol) of €535 (hbo en wo).

Groep 2.
Studenten krijgen een gift ter hoogte van circa 3 maanden maximale basisbeurs en/of aanvullende beurs als in juni, juli, augustus of september 2020 het recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs eindigt.
Het gaat om een gift van eenmalig:
- €800 voor mbo-studenten met alleen basisbeurs
- €1200 voor mbo-studenten met alleen aanvullende beurs
- €2000 voor mbo-studenten met basisbeurs én aanvullende beurs
- €1500 voor ho-studenten met aanvullende beurs
De bedragen worden uitgekeerd door DUO (de Dienst Uitvoering Onderwijs) en dat gebeurt zoveel mogelijk automatisch op het bij DUO bekende rekeningnummer.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen