Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Dit wetsvoorstel strekt er toe een aantal taken van de Minister van Justitie en Veiligheid op het terrein van de bestrijding van terrorisme en bescherming van de nationale veiligheid en de daarmee gepaard gaande verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in verband met de verhoging van de weerbaarheid van de samenleving wettelijk te verankeren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-06-2021
Einddatum consultatie 30-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 12972
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Minister van Justitie en Veiligheid, ministeries, overheidsorganisaties, burgemeester, politie, OM

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In verband met de doelstellingen van de regeling op het terrein van terrorismebestrijding en de nationale veiligheid is het verwerken van persoonsgegevens mogelijk voor een tweetal taken. Het betreft een coördinatietaak bedoeld om de samenhang en effectiviteit te bevorderen van het beleid en te nemen maatregelen op het terrein van de terrorismebestrijding en de nationale veiligheid. Tevens gaat het om een analysetaak die ziet op signaleren, analyseren en duiden van trends en fenomenen op het gebied van terrorisme en andere dreigingen en risico’s voor de nationale veiligheid in verband met het verhogen van de weerbaarheid van de samenleving.

Waarop kunt u reageren

Hele regeling

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen