Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel terugdringen verzuim

Reactie

Naam Stichting Brilliant Future Kids (Mevr T.MD Miranda de Glas)
Plaats Amsterdam
Datum 2 augustus 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel 'Terugdringen verzuim'? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Zolang er niet naar de oorzaken van verzuim wordt gekeken en er niet meer specialisme komt voor de onzichtbare handicap die kinderen met autisme, Adhd en Hb in het huidige onderwijs systeem hebben zal er geen resultaat gehaald worden met deze nieuwe regelgeving. Wat echt nodig is is begrijpen dat autisme ed een neurologisch probleem is dat niet aan ouders, of jongeren ligt dat ze niet 5 dagen in de week, onder dwang en van 9 tot 3 of 4 vol kunnen houden. Hun hersens zijn hier letterlijk niet instaat toe. Als iedere minister, leerkracht, schoolhoofd en beleidsmaker een middag bij ons op bezoek kwam www.sbfk.nl of ons filmpje zag dat we aan het maken zijn over waarom jongeren vastlopen in het onderwijs systeem
En hoe het ook anders kan, dan zou het hele thuiszitters probleem binnen een of twee jaar verholpen zijn. Ik hoop dat u en de ministers komen luisteren naar de deskundigen en ervaringsdeskundigen, zodat er niet ik nog eens miljoenen aan onnodige jeugdzorg geld, bespaard wordt , onterechte uithuusplaasingen, jongeren zonder toekomst perspectief en heel veel suïcide voorkomen kan komen. Het antwoord is heel simpel. Kom alstublieft bij ons kijken en bespaar niet alleen heel veel geld maar ook heel veel levens. Ouders van thuiszitters zijn ook een enorme extra kostenpost, vanwege niet meer kunnen werken, burn out raken, ziek worden, huus relatie, baan en kind kwijt raken. Dat kan allemaal voorkomen worden met de juiste plekken voor kindeeen waar ze wel kunnen leren, wel diploma’s halen en wel aan de maatschappij mee kunnen doen. Stichting Brilliant Future kids, opgezet door deskundigen kan bewijzen dat dat allemaal kan, goedkoop en snel en met winst voor zowel de ouders, jongeren als het bedrijfsleven en de maatschappij. U bent van harte welkom: www.sbfk.nl contsct@sbfk.nk Tamara.miranda@sbfk.no en 06-24669649

Vraag2

Denkt u dat de voorgestelde maatregelen eraan bijdragen om verzuim terug te dringen? Waarom denkt u dat wel of niet?
Nee dat gaan ze niet doen omdat er alleen op gedrag wordt gekeken en niet naar de oorzaak van het gedrag. Het is wel fijn dat er minder kinderen uit het oog worden verliren( zie onzichtbare kinderen , presentatie sbfk voor het ministerie , in de Proeftuinen) maar de echte problemen worden hierdoor niet aangepakt. Een kind zonder benen vragen we niet een trap op te rennen, een kind met een neurologische aandoening vragen we continu dit te doen, en zijn dan verbaast dat dit kind op school uitvalt. Eerst de oorzaken in kaart brengen en het onderwijs systeem daar aan aanpassen is de enige methode die gaat werken.

Vraag3

Zijn de wettelijke voorschriften en bijbehorende toelichting voldoende duidelijk? Weet u wat u moet doen of mag verwachten als dit wetsvoorstel in werking is getreden? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Nee, deze geven alleen maar extra druk op ouders, scholen en leerlingen , en gaan geen oplossing voor het uitval / thuiszitters probleem geven .

Vraag4

Denkt u dat het uitvoerbaar is voor scholen en samenwerkingsverbanden om aan de wettelijke voorschriften te gaan voldoen? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Nee, absoluut niet, Swv kunnen dat nu al niet aan en scholen krijgen alleen maar meer Administratie en geen handen extra of oplossingen . Swv voldoen nu al niet aan hun taak en passend onderwijs ook niet, omdat ze simpelweg de mogelijkheden en door wet en regelgeving gebonden zijn, en niet kunnen inzetten wat wel werkt. Maatwerk en specialisatie is nodig en moet mogelijk gemaakt worden .

Vraag5

De regering vindt het van belang om bij een melding van ongeoorloofd verzuim de leerplichtambtenaar inzicht te geven in al het voorgaande verzuim. Hoe lang denkt u dat deze gegevens bewaard dienen te worden om het doel terugdringen van verzuim te kunnen bereiken?
Gegevens gaan niets toevoegen, een dossier gaat een kind niet ineens wel mogelijk maken om naar school te gaan, het gaat er niet om dat jongerenniet naar school willen maar dat ze het letterlijk niet kunnen, vanwege hun autisme, prikkel verwerking, of andere neurodiversiteit . Deze jongeren hebben hulp nodig, geen straf of discipline. Ze hebben zorg en onderwijs samen nodig in OZA’s vaak op een andere Lokatie dan school, waarbij niet onderwijs leidend is maar volgend aan de zorg. Dan kunnen deze Kinderen heel goed functioneren, met de juiste begeleiding

Vraag6

Welke categorie(ën) van redenen van afwezigheid zouden wat u betreft niet mogen ontbreken?
Er niet altijd gekeken worden of een kind een al dan niet zichtbare “handicap heeft die het hem of haar of heb onmogelijk maakt om in regulier of speciaal onderwijs te kunnen functioneren, er moeten vroeger diagnoses gesteld worden zodat kinderen van jongs af aan de juiste begeleiding kunnen krijgen en daardoor als volwaardig burger, met de juiste levensbrede begeleiding kan leren, leven en functioneren

Vraag7

Welke verplichtende elementen in het verzuimbeleid zouden wat u betreft niet mogen ontbreken?
Het zou iedere leerplicht ambtenaar /leraar en beleidsmaker / hulpverlener verplicht moeten zijn om deskundigeheid over autisme en andere diagnoses in huis te hebben of te consulteren en advies in te winnen voordat er beslissingen worden gemaakt die over het leven ( en soms dood) van een jongeren en ouders worden gemaakt. Kom kijken in de praktijk. 80 procent van de jongeren die bij Sbfk binnen komen zijn suïcidaal, gediagnosticeerd met Ptst, angststoornissen en trauma, burn out , depersonalisatie, depressie vanaf hele jonge leeftijd, alleen maar omdat ze niet in staat zijn om in het schoolsysteem mee te kunnen. Na 4 maanden in een veilige omgeving hebben ze nog maar 1 diagnose: gewoon gelukkig en talentvol kind met autisme , op de juiste plek tot bloei komt, kan leren, diploma’s haalt en een gaan vindt. We kunnen het resultaat aantonen en de methode uitleggen en overal in het land toepassen. We hebben het ministerie daar bij nodig om dit voor ieder kind mogelijk te maken, nu alleen nog kleine groep , maar over het hele land nodig,

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht