Besluit tot wijziging Bpg en Bpg Bod'en in verband met themaverwerking

De themaverwerking op basis van de Wet politiegegevens biedt de mogelijkheid tot het verwerken van gegevens over personen die mogelijk kunnen leiden tot aanwijzingen van betrokkenheid bij ernstige strafbare feiten. Voorgesteld wordt dat het Besluit politiegegevens wordt gewijzigd zodat de themaverwerking mogelijk is voor de rijksrecherche m.b.t. signalen van omkoping, en de Inspectie SZW v.w.b. signalen van arbeidsuitbuiting/mensenhandel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-04-2018
Einddatum consultatie 01-06-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen wiens persoonsgegevens mogelijk kunne leiden tot aanwijzingen van betrokkenheid bij ernstige strafbare feiten op het gebied van ambtelijke en gerechtelijke omkoping of mensenhandel in de vorm van arbeidsuitbuiting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verbetering opsporing ambtelijke en gerechtelijke omkoping en mensenhandel in de vorm van arbeidsuitbuiting.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele ontwerpbesluit.

Downloads