Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 voor. Vanwege Europese regels over veiligheid moeten op Schiphol jaarlijks onderhoudswerkzaamheden aan het banenstelsel worden uitgevoerd. Schiphol heeft het ministerie gevraagd om tijdens de onderhoudsperiode in 2023 af te kunnen wijken van de standaardregels in het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol over baan- en routegebruik. Ook is verzocht om vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting vast te stellen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 26 oktober 2023

De Regeling is op 1 januari 2023 in werking getreden.

Link toegevoegd, 23 december 2022

De regeling is op 23 december 2022 in de Staatscourant gepubliceerd, en zal op 1 januari 2023 in werking treden.
Het hoofdlijnenverslag met inhoudelijke reactie van IenW is op de website gepubliceerd.

Consultatie rapport gepubliceerd, 23 december 2022

Documenten toegevoegd aan de internetconsultatie, 24 november 2022

Aan de internetconsultatie over het baanonderhoud Schiphol 2023 zijn vijf informatieve documenten toegevoegd. Het is helaas niet mogelijk om een al gegeven reactie te veranderen, en ook kan per emailadres slechts eenmaal een reactie worden ingediend. Wel kunt u desgewenst vanaf een ander emailadres een aanvulling geven.