Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 2023

Reactie

Naam Rina Beers
Plaats Teylingen
Datum 1 december 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de regeling en de bijbehorende toelichting. Met name is het ministerie geïnteresseerd in de vraag of de vrijstellingen en de baanpreferentietabellen in het voorstel met de daarbij behorende toelichting voldoende duidelijk zijn onderbouwd.
Het afwijken van normen voor beperking geluidsoverlast, schade volksgezondheid en milieuschade, in het kader van regulier onderhoud van productie faciliteiten van een commercieel bedrijf, ten nadele van de publieke gezondheid van miljoenen Nederlanders, is niet uit te leggen. Mijn advies is om te kiezen voor beperking van het aantal vluchten overdag en verbieden van de vluchten ‘s nachts om luchthaven Schiphol het onderhoud te laten plegen dat zij noodzakelijk achten.