Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 2023

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 24 november 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op de regeling en de bijbehorende toelichting. Met name is het ministerie geïnteresseerd in de vraag of de vrijstellingen en de baanpreferentietabellen in het voorstel met de daarbij behorende toelichting voldoende duidelijk zijn onderbouwd.
Ik dien bezwaar in tegen de Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 2023.

De verwachte geluidsbelasting voor 2023 ligt op sommige handhavingspunten boven de (vervangende en oorspronkelijke) grenswaarde, bijvoorbeeld op punten 24 en 25 die direct in woonkernen nabij Schiphol liggen. Een vervangende grenswaarde is geen geldige grenswaarde als van tevoren wordt gemodelleerd dat deze gaat worden overschreden. Overigens zijn op deze punten eerder overschrijdingen geconstateerd, waar op grond van "anticiperend handhaven" nooit consequenties zijn aan verbonden.

De conceptversie van het voorstel is ook zeer slordig opgesteld. Definities van coderingen en vaktermen ontbreken en kort voor het einde van de consultatie worden nog diverse documenten toegevoegd. Dit geeft burgers geen eerlijke kans om op het voorstel te reageren.

Al met al maakt de werkwijze een gehaaste indruk waarin het doel vooral lijkt gericht op het maximaliseren van het aantal vliegbewegingen en het behartigen van de zakelijke belangen van Schiphol, zelfs als daarvoor wettelijke regelingen moeten worden aangepast, in plaats van dat er plaats is voor alternatieven (zoals het verminderen van het aantal vluchten).
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht