Tijdelijke regeling testen technisch hulpmiddel tolheffing

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de ‘Tijdelijke regeling testen technisch hulpmiddel tolheffing’ voor. Op het moment dat de Blankenburgverbinding en de ViA15 worden opengesteld, zal op die wegen tol worden geheven. Hiervoor moeten eerst de technische hulpmiddelen worden getest. In de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (hierna: wijzigingswetvoorstel) wordt een bevoegdheid voor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat opgenomen om deze technische hulpmiddelen in een tijdelijke testomgeving op de A12 te testen en hiervoor een tijdelijke regeling vast te stellen. Het wijzigingswetsvoorstel is op 20 juni 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Momenteel loopt de parlementaire behandeling.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 19 april 2023

De Regeling is op 19 april 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. Over de inwerkingtreding wordt gemeld:
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel C, van de Wet tot wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen in werking treedt en vervalt twee jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 januari 2023