Subsidieregeling aanschaf emissieloze touringcars

Reactie

Naam Betuwe Express (C.A.Th. Werner)
Plaats Herveld
Datum 23 mei 2024

Vraag1

U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. We zijn in het bijzonder benieuwd naar uw mening over de volgende vragen:
1. Gaat de subsidie helpen bij het versneld realiseren van het project?
2. Wat is uw mening over het maximaal aantal touringcars per aanvrager?
3. Wat is uw mening over de definitie (afbakening) van de touringcar zonder uitstoot (zie concept regeling, artikel 1.1)?
Vraag 1
Ja, de subsidie is noodzakelijk om de TCO voor ZE-touringcars realistisch te maken, al zal het nog even duren voordat ook de vraag naar ZE-touringcar vervoer klaar is voor de tarieven die daarbij horen. Het is absoluut wenselijk, zo niet noodzakelijk voor de transitie, dat in aanbestedingen van de overheid (Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen) het aanbieden van ZE-touringcars niet als voorkeur of wens, maar als eis wordt opgenomen.
Vraag 2
Vraag is of het maximumaantal voertuigen per aanvrager kan worden verhoogd als blijkt dat het subsidieplafond voor enig jaar nog niet is bereikt? Het hanteren van max 2 resp. 5 bussen per aanvrager bestaat de kans dat het subsidiebudget in enig jaar niet wordt uitgeput. Stel bedrijven in de gelegenheid meer dan 2 ZE-touringcars (in 2024) en meer dan 5 ZE-touringcars (in 2025) aan te schaffen als blijkt dat de markt erom vraagt. Mogelijke oplossingen
a. in 2024 toestaan van meer dan het aangegeven maximumaantal bussen als (bijvoorbeeld 1 maand na openstellen van de regeling) blijkt dat de verleende subsidies tot dan toe naar verwachting niet zal leiden tot uitputting van het budget voor dat jaar.
b. loslaten van een maximumaantal bussen per aanvrager per jaar als in 2024 (en evt ook in 2025) blijkt dat hierdoor het subsidiebudget niet wordt uitgeput.

Vraag 3 - De definitie is bruikbaar.

Vraag 4
Hoe kan worden voorkomen dat aanvragers in 2024 geen subsidie kunnen krijgen a.g.v. snelle uitputting (voor einde 2024 en ondanks dat subsidiebudget uit de ‘andere categorie’ aanvragers (art 1.7, lid 1 onder onderdeel a respectievelijk onderdeel b) en gedwongen worden te wachten op nieuw budget in 2025?
Toelichting: er is geen goed inschatting te maken van het aantal aanvragen in 2024, het eerste jaar van de regeling. Tegelijkertijd is de kans groot dat de situatie van versnelde, vroegtijdige uitputting zich voordoet, omdat touringcarbedrijven tijdens de voorbereiding van de regeling plannen hebben gemaakt, soms zelfs met opdrachtgevers al over de inzet van ZE-touringcars op de kortst mogelijk termijn. Van enkele specifieke opdrachtgevers is bekend dat die inzet wordt gevraagd zodra ZE-touringcars beschikbaar en inzetbaar zijn.
Oplossing: Zo snel mogelijk na het moment waarop uitputting een feit is, budget uit 2025 verschuiven, en dat zo snel mogelijk in 2024 ‘bij-publiceren’. Deze maatregel is eerder ook toegepast in de situatie van snellere uitputting van het SSEB-jaarbudget dan verwacht.

Bijlage