Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke subsidieregeling onderzoek interventies ter uitbreiding arbeidstijd

Consultatie gesloten Sociale zekerheid

In het kort

De subsidieregeling beoogt drempels weg te nemen zodat mensen die in deeltijd werken en meer willen werken, dat ook kunnen doen. We willen zeven activiteiten wetenschappelijk onderzoeken om te kijken wat waar werkt en voor wie. De eerste vijf activiteiten onderzoeken we in zorg en welzijn, onderwijs en kinderopvang. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • alternatieve roostersessies, waarbij we kijken wat op maat gemaakte alternatieve roostering betekent en deze met werknemers die dat willen, wordt uitgeprobeerd;
  • herstructureren van taken, waarbij een andere verdeling van werkzaamheden wordt uitgeprobeerd;
  • het goede gesprek, waarin leidinggevende en medewerkers leren hoe zij gesprekken over meer uren werken op een goede manier kunnen voeren;
  • combinatiebanen, waarbij met de werknemer wordt onderzocht hoe het werk met andere functies, rollen of taken kan worden gecombineerd om zo meer uren te kunnen werken;
  • mantelzorgvriendelijke organisaties, waarbij binnen organisaties informatie wordt verspreid over regelingen en mogelijkheden voor mantelzorg.

De laatste twee zijn voor alle sectoren bedoeld:

  • oudervriendelijke organisaties, het stimuleren van een ‘oudervriendelijke’ organisatie, waarin mannen en vrouwen gelijk worden benaderd;
  • marginale druk, waarbij onder meer aan de hand van de WerkUrenBerekenaar inzichtelijk wordt gemaakt wat meer werken de werknemer financieel oplevert.

Reacties op deze consultatie14 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties