Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit toegankelijkheidsvoorschriften bankdiensten

Het besluit strekt tezamen met de Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten tot implementatie van de toegankelijkheidsrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/882). Aanbieders van krediet, banken, beleggingsondernemingen, betaaldienstverleners en elektronischgeldinstellingen die bankdiensten verlenen, dienen vanaf 28 juni 2025 te voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften zoals opgenomen in het besluit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-09-2022
Einddatum consultatie 14-10-2022
Status Actief
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 14561
Onderwerpen Financieel toezicht

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van krediet, banken, beleggingsondernemingen, betaaldienstverleners, elektronischgeldinstellingen, toezichthouders en personen met een beperking.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door het vaststellen van toegankelijkheidsvoorschriften voor het verlenen van bankdiensten worden personen met een beperking in staat gesteld gebruik te maken van bankdiensten en kunnen zij weloverwogen beslissingen nemen.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het besluit en de nota van toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te implementeren regeling Toegankelijkheidsrichtlijn

Bron: eur-lex.europa.eu
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling