Toetsbesluit PO

Het wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs legt vast dat leerlingen aan het eind van de basisschool de centrale eindtoets of een andere eindtoets afnemen. Daarnaast wordt het gebruik van leerling- en onderwijsvolgsystemen voorgeschreven. Het Toetsbesluit PO bevat op enkele onderwerpen de verdere uitwerking van het wetsvoorstel.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 24 januari 2014

Met dank aan de reacties op de internetconsultatie is het Toetsbesluit PO verder aangepast.