Toetsingskader huis- en hobbydierenlijst

U heeft de gelegenheid om te reageren op het wetenschappelijk toetsingskader voor huis- en hobbydieren waarmee zoogdiersoorten worden beoordeeld en ingedeeld in risicoklassen. Op basis van deze risicobeoordeling wordt bepaald welke diersoorten door een ieder mogen worden gehouden (positieflijst). Voorts wordt op basis van de risicobeoordeling bepaald of -en zo ja onder welke voorwaarden- diersoorten uit aangrenzende hogere risicoklassen door specialistische houders mogen worden houden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-11-2018
Einddatum consultatie 21-12-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Houders van huis- en hobbydieren, ondernemers in de sector gezelschapsdieren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten hangen af van de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt. Deze keuzes worden vastgelegd in een ministeriele regeling die naar verwachting eerste helft 2019 opnieuw op internet ter consultatie wordt aangeboden.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het wetenschappelijk toetsingskader voor zoogdiersoorten.

Downloads

Overige documenten

  • Advisory Report: Mammalian Positive List Assessment Framework (English version)

  • Deel II, zoonoserisico's en beheersmaatregelen

  • Information about the consultation (English)