Wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de rechter in een civiele zaak betreffende een minderjarige ambtshalve gegevens uit andere de minderjarige betreffende dossiers aan het procesdossier toevoegt en aan zijn beslissing ten grondslag legt. Hij kan dit doen wanneer hij dit noodzakelijk acht met het oog op de beoordeling van de belangen van de minderjarige.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-02-2012
Einddatum consultatie 15-04-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Mogelijk maken dat de rechter over zoveel mogelijk relevante informatie over de minderjarige beschikt om zo een weloverwogen beslissing over de minderjarige te kunnen nemen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

burgers, minderjarigen.

Verwachte effecten van de regeling

Meer informatie beschikbaar voor de rechter om een beslissing in een minderjarigendossier te nemen.

Doel van de consultatie

Verzamelen van reacties over de inhoud van de concept-regeling. De reacties worden betrokken bij de afwegingen over een definitieve regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.