Wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de rechter in een civiele zaak betreffende een minderjarige ambtshalve gegevens uit andere de minderjarige betreffende dossiers aan het procesdossier toevoegt en aan zijn beslissing ten grondslag legt. Hij kan dit doen wanneer hij dit noodzakelijk acht met het oog op de beoordeling van de belangen van de minderjarige.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.