Besluit tolken en vertalers - instellen van minimumtarieven en borgen van kwaliteit en integriteit

Dit ontwerpbesluit is van belang voor tolken en vertalers die werkzaam zijn voor de Rijksoverheid. Ten eerste worden de vaste tarieven uit het Besluit tarieven in strafzaken omgezet naar minimumtarieven. Hierdoor kan in de markt meer worden ingespeeld op vraag en aanbod. Ten tweede wordt het Register beëdigde tolken en vertalers uitgebreid, waardoor naast tolken op C1-niveau, ook tolken op B2-niveau kunnen worden toegelaten. Hierdoor is het register beter bestand tegen piekbelasting.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-04-2019
Einddatum consultatie 21-06-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1) Tolken en vertalers die werkzaam zijn voor de Rijksoverheid;
2) Intermediairs die tolk- en/of vertaaldiensten aanbieden;
3) Organisaties die verplicht zijn te werken met tolken en vertalers uit het Register beëdigde tolken en vertalers (de zogenaamde 'afnameplichtige' organisaties).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

1. Door de omzetting van vaste tarieven naar minimumtarieven kunnen tolken en vertalers met intermediairs onderhandelen over hogere tarieven (bijvoorbeeld ingeval van hogere kwalificaties of zeldzamere talen), alsook over aanvullende vergoedingen.

2. Door de uitbreiding van het Register beëdigde tolken en vertalers kunnen ook tolken op B2-taalvaardigheidsniveau toegelaten worden tot het register.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit tarieven in strafzaken 2003

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit beëdigde tolken en vertalers

Bron: wetten.overheid.nl