Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ontwerpbesluit transparant toezicht financiële markten

Dit besluit wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) en het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en werkt daarmee twee grondslagen uit de Wet transparant toezicht financiële markten uit. Allereerst worden gegevens van banken aangewezen die de Nederlandsche Bank (DNB) op haar website publiceert. Daarnaast wordt een aantal verordeningen aangewezen, zodat de Autoriteit financiële Markten en DNB overtredingen van voorschriften uit die verordeningen openbaar kunnen maken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-12-2017
Einddatum consultatie 28-01-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 8217
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en financiële instellingen (o.a. banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen, effectenmarkten) die aan het toezicht op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn onderworpen en hun crediteuren en cliënten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Meer inzicht in de belangrijkste cijfers van banken.

Waarop kunt u reageren

U kunt op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Downloads

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling