Wijziging Wet Bibob (tweede tranche)

Dit ontwerpwetsvoorstel regelt een verruiming van de mogelijkheden tot informatiedeling (tussen het Landelijk Bureau Bibob en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling), uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob (met het toestemmingsvereiste bij vervreemding van een opstalrecht en met bepaalde omgevingsvergunningen) en uitbreiding van de eigen onderzoeksbevoegdheden van bestuursorganen (met de toegang tot fiscale gegevens over derden).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 17 maart 2021

L.S.

Vorig jaar hebt u gereageerd op de internetconsultatie over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob (tweede tranche).

Het wetsvoorstel is onlangs ingediend bij de Tweede Kamer. Het bijgevoegde consultatieverslag gaat in op de consultatiereacties.

De actuele versie van de stukken is te vinden op
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35764

Met vriendelijke groet,
Beheer Internetconsultatie.nl