Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische

Het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies strekt tezamen met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies tot implementatie van artikel 31 van de Europese gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Een aantal zaken dat is geregeld in genoemde implementatiewet wordt in dit besluit nader uitgewerkt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-06-2021
Einddatum consultatie 09-08-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 12987
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

O.a. trustees en andere uiteindelijk belanghebbenden, instellingen die onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland) en bevoegde autoriteiten, waaronder Wwft-toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie nota van toelichting.

Waarop kunt u reageren

Er kan op ieder onderdeel van het besluit en de bijbehorende nota van toelichting gereageerd worden.

Downloads

  • Concept regeling

    Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Openbare Consultatie)