Uitbreiding doelgroep studiefinanciering, tegemoetkoming schoolkosten en onderwijsbijdrage en wettelijk collegegeld.

Reactie

Naam Interstedelijk Studenten Overleg (Interstedelijk Studenten Overleg & DreamersNL J.D. Blom)
Plaats Utrecht
Datum 31 oktober 2023

Bijlage