Uitbreiding doelgroep studiefinanciering, tegemoetkoming schoolkosten en onderwijsbijdrage en wettelijk collegegeld.

Deze AMvB heeft tot doel om enkele beperkte aanpassingen aan te brengen in de groep die aanspraak maakt op studiefinanciering, een tegemoetkoming in de schoolkosten en/of onderwijsbijdrage en/of wettelijk collegegeld. Dit gebeurt naar aanleiding van EU-richtlijnen, een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en de uitvoeringspraktijk van DUO. De AMvB regelt ook welke gegevens ho-instellingen aan Studiekeuze 123 aanleveren ten behoeve van onderzoek naar studenttevredenheid en - betrokkenheid.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: