Uitvoeringsbesluit kiescolleges BES

Het ontwerpbesluit wijzigt het Kiesbesluit en het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES als gevolg van de wet tot wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-02-2018
Einddatum consultatie 20-04-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 8648
Onderwerpen Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De Nederlandse ingezetenen van de eilanden, politieke groeperingen, het bestuur van de eilanden, de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de Kiesraad als centraal stembureau voor de Eerste Kamerverkiezing.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten van de introductie van een kiescollege voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer vloeien primair voort uit de Uitvoeringswet kiescolleges BES. Daarin is geregeld dat de bepalingen in het Kiesbesluit over de provinciale statenverkiezingen en de Eerste Kamerverkiezingen in Europees Nederland ook van toepassing zijn op de kiescollegeverkiezingen onderscheidenlijk de Eerste Kamerverkiezingen in de openbare lichamen. In voorliggend ontwerpbesluit worden – enkel voor zover voor een praktische regeling van de verkiezingen in de openbare lichamen nodig - afwijkende bepalingen voorgesteld die in het bijzonder gelden voor de kiescollegeverkiezingen en de verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer door de leden van het kiescollege. Daarnaast worden in het ontwerpbesluit nadere regels gesteld over de vergoeding voor leden van de kiescolleges voor het bijwonen van vergaderingen. Zo wordt een maximumbedrag vastgesteld.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting kan worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Kiesbesluit

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES

Bron: wetten.overheid.nl