Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringswet Verordening Brussel II bis (herschikking)

Met dit wetsontwerp wordt uitvoering gegeven aan de gewijzigde Verordening Brussel II-bis betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (Verordening (EU) nr. 2019/1111). Hiervoor worden de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming en enkele andere wetten gewijzigd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-12-2020
Einddatum consultatie 17-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Minderjarigen, personen die ouderlijke verantwoordelijkheid dragen, rechters, advocaten, politie en openbaar ministerie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een belangrijke wijziging in de verordening is de afschaffing van het vereiste van voorafgaand rechterlijk verlof voor tenuitvoerlegging (de 'exequatur') van beslissingen uit een andere lidstaat. Hierdoor wordt het voor personen die ouderlijke verantwoordelijkheid dragen eenvoudiger om een beslissing betreffende minderjarige kinderen in een andere lidstaat van de Europese Unie ten uitvoer te leggen.

Waarop kunt u reageren

Het voorstel van wet en de memorie van toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te implementeren regeling Verordening (EU) nr. 2019/1111

Bron: eur-lex.europa.eu
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling