Wet Uitvoering Verordening 2017/821

Deze Uitvoeringswet (voorstel) van verordening 2017/821 regelt het aanwijzen van de Inspectie Leefomgeving en Transport als toezichthouder, de mogelijkheid tot het opleggen van een last onder dwangsom door ILT bij inbreuken op de verordening en voorziet in regels m.b.t. openbaarmaking.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 2 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: