Wijz Wet gemeentelijke schuldhulpverlening tbv de uitwisseling van persoonsgegevens

Het uitwisselen van persoonsgegevens faciliteren voor vroegsignalering van schulden en voor het besluit over toegang en plan van aanpak schuldhulpverlening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-02-2019
Einddatum consultatie 03-04-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9430
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, gemeenten en instellingen die in opdracht van gemeenten schuldhulp geven, schuldeisers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Beter bereik doelgroep, ontzorging, juridische zekerheid

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd en daarnaast is een reactie op de onderstaande specifieke vragen welkom:

1. Ontbreken persoonsgegevens in de tabel in het algemene deel (zie pagina's 6 en 7) van de memorie van toelichting die noodzakelijk zijn voor schuldhulpverlening?
2. Zou de melding van betalingsachterstanden door verhuurders aan gemeenten wettelijk geregeld moeten worden (in aanvulling op de grondslag voor gemeenten om de gegevens te mogen ontvangen en gebruiken)?
3. Is overgangsrecht nodig voor het aanpassen van het gemeentelijke plan integrale schuldhulpverlening en gemeentelijke (ICT-)processen?

Downloads

Overige documenten

  • Actieplan Brede schuldenaanpak

  • brief 'Brede schuldenaanpak'

  • IAK wijz Wgs in verband met uitwisseling persoonsgegevens

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Bron: wetten.overheid.nl