Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AVV-aanvraag varkenssector

De Producentenorganisatie Varkenshouderij verzoekt de Minister van LNV om een verbindend verklaring van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-11-2021
Einddatum consultatie 26-11-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het verzoek heeft betrekking op de ‘Onderzoeks- en Innovatieagenda varkenssector 2021- 2027’ en is erop gericht dat ook ondernemers die niet aan de producentenorganisatie zijn verbonden, tot en met 31 december 2027 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De aan de Producentenorganisatie Varkenshouderij verbonden ondernemers zijn verplicht mee te betalen aan de Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse varkenssector 2021 -2027. Met de toekenning van het verzoek tot algemeen verbindend verklaring komt de verplichting om mee te betalen ook te liggen op ondernemers die niet aan deze producentenorganisatie verbonden zijn.
Het verzoek van Producentenorganisatie Varkenshouderij strekt zich uit tot twee regelingen van deze producentenorganisatie:
- Regeling verplichte financiële bijdragen onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse varkenssector;
- Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse varkenssector.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.
Ten behoeve van de beoordeling algemeen economisch belang en resultaten onderzoeksprogramma’s en de effecten daarvan voor marktdeelnemers heeft deze consultatie betrekking op de volgende vragen:
1. Bent u van mening dat Algemeen Verbindend Verklaring van de Onderzoeks- en Innovatieagenda varkenssector 2021 - 2027 van algemeen economisch belang en van nut is voor de Nederlandse varkenssector als geheel?
2. Bent u van mening dat de gevraagde bijdrage tot voldoende voordeel en resultaten leidt voor alle ondernemers in de varkenssector?

Downloads

Overige documenten

  • Aanvraag POV

  • Onderzoeks- en Innovatieagenda varkenssector

  • Regeling verplichte financiële bijdrage onderzoeks- en innovatieagenda N...

  • Regeling verplichte registratie bijdrage onderzoeks- en innovatieagenda ...

  • Representativiteit van POV

  • Voorbeeldberekening gemiddeld bedrijf

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling