Besluit uitbreiding van de monitoringsverplichting leerlingen funderend onderwijs

Reactie

Naam Stichting Regenboog Loket (R Serné)
Plaats Haarlem
Datum 24 september 2023

Vraag2

Discriminatie van mensen omdat ze bij een bepaalde cultuur of religie horen, of omdat ze er anders uitzien of bijvoorbeeld verliefd worden op iemand van hetzelfde geslacht komt veel voor in het onderwijs. Het gaat dan om discriminatie op basis van etniciteit (waaronder huidskleur), geslacht, seksualiteit, beperking of religie.

Door speciaal naar deze vormen van discriminatie te vragen in de schoolmonitor, krijgen scholen beter zicht op hoe bepaalde (kwetsbare) groepen leerlingen de veiligheid op school beleven. Een ander gevolg is dat deze extra onderwerpen ook leiden tot een grote hoeveelheid extra vragen die leerlingen moeten beantwoorden (18-30 extra vragen). Daarmee wordt de last die we op leerlingen leggen ook hoger.

Vraag:
Vindt u dat scholen verplicht moeten worden om naar deze vormen van discriminatie te vragen in de jaarlijkse schoolmonitor? Welke 3 à 4 vormen van discriminatie vindt u het belangrijkst?
Het is zeker belangrijk alle vormen van discriminatie na te vragen. Het is aan te bevelen om ook specifiek gender (discriminatie vanwege genderidentiteit, genderexpressie) mee te nemen (zover dit nog niet gebeurd) omdat dit een belangrijke groep is die regelmatig te maken heeft met onveiligheidsgevoelens, discriminatie, pestgedrag en onveilige situaties en suïcidegevoelens. Om de last van het beantwoorden van de hoeveelheid vragen te verkleinen zouden deze onderwerpen als keuze aangeboden kunnen worden, waarbij de onderwerpen die minder of niet van toepassing zijn overgeslagen kunnen worden.