Besluit uitbreiding van de monitoringsverplichting leerlingen funderend onderwijs

Deze uitvraag gaat over het uitbreiden van de monitor sociale veiligheid voor leerlingen. Scholen moeten nu elk jaar aan hun leerlingen vragen hoe zij de veiligheid op school beleven. Dit wordt de schoolmonitor genoemd. Deze monitor wordt op twee manieren uitgebreid. Ten eerste wordt het aantal leerlingen bij wie scholen de monitor moeten afnemen verhoogd. Ten tweede moeten scholen een aantal extra onderwerpen gaan bevragen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 24 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: