Beleidsvoornemen Veiligheidsregelgeving drones

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2014 voorgenomen regelgeving voor drones opengesteld voor internetconsultatie. Veel van het commentaar van de sector is meegenomen in de regelgeving die op 30 april is gepubliceerd en 1 juli 2015 van kracht moet worden. Een aantal aspecten en ontwikkelingen in Europa wordt met aanpassing van de nationale regelgeving meegenomen, die met dit beleidsvoornemen wordt voorgelegd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 9 december 2016

Per 1 juli 2016 in werking getreden.

Regelgeving is aangepast met de minidrone. Omdat deze in lijn is met het beleidsvoornemen zoals in deze consultatie heeft voorgelegen is deze niet in opnieuw in consultatie gegaan. De aanpassing van de regeling is op 1 juli 2016 in werking getreden.

Toelichting IenM op consultatie, 24 september 2015

Op 24 juli is een verslag met op hoofdlijnen de weergave van de ingekomen reacties op deze website gepubliceerd. Op 24 september 2015 is dit verslag vervangen door een verslag inclusief reactie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Consultatie rapport gepubliceerd, 24 juli 2015

Bijgaand het verslag van de internetconsultatie over het beleidsvoornemen veiligheidsregelgeving drones.