Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met verdere versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Reactie

Naam Stichting Verbond Nederlandse Motorbootsport (Secretaris P.W. Otterspeer)
Plaats 's Hertogenbosch
Datum 10 augustus 2022

Bijlage