Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met verdere versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Reactie

Naam mr. A. Koudadi
Plaats Rotterdam
Datum 15 juli 2022

Bijlage