Subsidie verduurzaming mkb

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 30 juni 2021

Vraag1

Vraag 1
Wilt u reageren op de concept subsidieregeling advies en ondersteuning verduurzaming mkb?

Vraag 2
Denkt u dat met deze subsidieregeling de mkb’er met een laag energieverbruik voldoende zal worden ondersteund met het nemen van maatregelen gericht op energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot?
Prima idee, maar waarom alleen voor een specifieke groep ondernemers? Maak liever de hoogte van de subsidie lineair afhankelijk van de relevante parameters. Bijvoorbeeld: "Het maximumbedrag van € 750 wordt verlaagd met X procent van het deel van de jaaromzet dat boven Y ligt". Bij geschikt gekozen Y zal dit voor "kleine" ondernemers geen verschil maken, bij geschikt gekozen X zullen nog steeds geen "grote" ondernemers in aanmerking komen voor wie de regeling niet is bedoeld, terwijl de combinatie maakt dat in "grensgevallen" geen discontinuïteit optreedt: €1 jaaromzet meer of minder maakt dan niet het verschil tussen wel of geen subsidie, alleen tussen iets meer of iets minder subsidie. Net zo kunnen de discontinuïteiten op de grenzen van 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten, 50.000 kilowatt uur elektriciteit en 250 fte’s worden vervangen door zachtere overgangen.

(Meer algemeen pleit ik ervoor om discontinuïteiten in belastingen/subsidies/toeslagen te vervangen door lineaire verbanden met relevante parameters. Het hele stelsel van sociale zekerheden is vooral zo complex geworden doordat allerlei niet-lineaire en discontinue verbanden zijn bedacht voor allerlei verschillende doelgroepen. Maak toch regels die voor iedereen gelijk zijn en waarin uitsluitend de relevante parameters die de verschillen tussen individuele situaties beschrijven op lineaire wijze het verschil maken voor het te betalen of te ontvangen bedrag.)