Besluit verhoging vergoeding Statenleden en leden algemeen bestuur waterschappen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Groningen
Datum 6 november 2022

Vraag1

Wat is uw mening over het ontwerpbesluit?
Het bedrag is veel te laag gezien de tijd die je inlevert voor een goede balans tussen een gezinsleven en de reguliere baan.
Willen jullie de democratie behouden en kwalitatief betergeschoolde Statenleden, dan zal dit gerepareerd moeten worden.