Besluit verhoging vergoeding Statenleden en leden algemeen bestuur waterschappen

De beloning voor de leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen wordt verhoogd. De reden hiervoor is onder andere dat de taak van deze leden zwaarder is geworden. Ook is de huidige beloning te laag om de gederfde inkomsten uit werk te compenseren. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 70 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: