Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19

Dit wetsvoorstel heeft tot doel het mogelijk te maken dat de komende verkiezingen kunnen worden georganiseerd en gehouden met inachtneming van de maatregelen die noodzakelijk zijn om verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. Gedoeld wordt op de verkiezingen als gevolg van een gemeentelijke herindeling op 18 november 2020 en de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-09-2020
Einddatum consultatie 07-09-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kiezers, stembureauleden, gemeenten en politieke partijen (in het kader van de verruiming van de termijn voor het verzamelen van ondersteuningsverklaringen).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel beoogt te bewerkstelligen dat kiesgerechtigde burgers vanuit gezondheidsperspectief veilig kunnen stemmen in de stemlokalen en dat stembureauleden daar veilig hun werk kunnen doen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen, wat zij voor de komende verkiezingen moeten doen aan de hand van de regels die worden gesteld bij en krachtens dit wetsvoorstel.

Politieke partijen die nog niet zijn vertegenwoordigd in het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden, krijgen meer tijd om ondersteuningsverklaringen van kiezers te vergaren. De termijn voor het afleggen van deze verklaringen wordt verlengd van twee naar vier weken.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen