BTIV verkoopregels en grondposities

Reactie

Naam bezorgde burger (dré hopmans)
Plaats utrecht
Datum 19 april 2023

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de wijzigingsregeling en de toelichting.
Onderwerp: BTIV verkoopregels en grondposities
Sub-onderwerpen:
- verhuurders moeten beter naar haar huurders luisteren en niet over-hen-zonder-hen praten.
- verhuurders moeten doelen/kernwaarden Wet op het overleg huurders verhuurder meer respecteren.

- respecteer de rol van de democratisch gekozen gemeenteraden.
- meer open en transparant zijn. Ook tijdig zijn als status huurwoning mogelijk gaat veranderen.
- verhuurders moeten zich meer als goed verhuurder gaan gedragen, waarbij huurders als ‘kapitaal’ mogen worden gezien en met menselijke maat wordt gehandeld.
- verhuurders respecteren wet- en regelgeving; zoals goed verhuurders doen; geen geitenpadjes.

- verhuurders moeten zo vroeg mogelijk huurders informeren over ‘verkoopplannen’; doelend op doorvoeren kadastrale wijzigingen of verkopen vastgoedaandelen-pakketten;
diverse corporaties zetten huurders via ‘verkoop’ aan dochtermaatschappijen feitelijk al buiten spel, terwijl Wet op het overleg huurders verhuurder huurders bij verkoopplannen rechten geeft; rechten om mee te praten, of om voorwaarden aan ‘verkoop’ mee te geven; overgang van woningcorporatie of commerciële partij heeft vaak grote impact voor sociale huurders; ‘verkopen’ van monumentale woningen Binnenstad Utrecht 2017/2018 laat dit zien; pag.39 e.v.
- verkoopplannen maakt die ook bekend via (jaarlijkse) prestatieafspraken; transparant, eerlijk en vindbaar; ook gemeenteraden behouden zicht op sociale woningvoorraad.
- verkopen moet geen “ja, tenzij” [corporatie voornemens te bouwen], maar “nee, tenzij” [corporatie bouwt eerst].

- als iedereen de spelregels gaat/blijft naleven, dan maken wij sprongen in de volkshuisvesting.

Bijlage