Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit verplicht elektronisch procederen in civiele prejudiciële procedures Hoge Raad

Consultatie gesloten Recht

In het kort

Dit voorstel regelt dat partijen in civiele prejudiciële procedures bij de Hoge Raad elektronisch moeten procederen.

Prejudiciële procedures zijn procedures waarin een rechtbank of gerechtshof beslist om een rechtsvraag te stellen aan de Hoge Raad. Dit kan als het antwoord op deze rechtsvraag nodig is voor het nemen van een beslissing in de voorliggende zaak en dezelfde vraag bovendien aan de orde is in een groot aantal andere zaken. In de civiele prejudiciële procedure bij de Hoge Raad kunnen partijen schriftelijke opmerkingen maken over de hoe zij vinden dat de Hoge Raad de gestelde vraag moet beantwoorden. De Hoge Raad kan ook anderen gelegenheid bieden om schriftelijke opmerkingen te maken. Voor het maken van schriftelijke opmerkingen is de bijstand van een gespecialiseerde advocaat bij de Hoge Raad verplicht. Alleen die kan de schriftelijke opmerkingen indienen. Dit gebeurt nu nog op papier.

In andere civiele procedures bij de Hoge Raad moeten partijen nu al langs elektronische weg procederen. Dit gebeurt via gespecialiseerde advocaten bij de Hoge Raad die daarvoor nu al een digitale aansluiting hebben op het webportaal van de Hoge Raad. Met dit voorstel wordt de wijze van procederen voor alle civiele procedures bij de Hoge Raad gelijkgetrokken.

Reacties op deze consultatie1 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties