Consultatiedocument wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Het doel van dit wetsvoorstel is om mismatches weg te nemen die ontstaan als gevolg van de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel en ertoe leiden dat een deel van de winst van een multinationale onderneming niet in een naar de winst geheven belasting wordt betrokken. Met de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen loopt Nederland internationaal meer in de pas.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 12 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: