Ontwerpbesluit verruiming uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo

Deze AMvB regelt dat minderjarige jongeren mét een havo- of vwo-diploma uitbesteed kunnen worden aan het vavo, om aldaar een of meer aanvullende vakken te volgen of reeds behaalde vakken te verbeteren met een hoger cijfer. Dit met oog op een vervolgopleiding. Deze groep jongeren wordt voor 50 procent bekostigd van de reguliere basisbekostiging.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-10-2017
Einddatum consultatie 14-11-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

16- en 17-jarigen met een havo- of vwo-diploma (startkwalificatie) en vavo-instellingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Meer minderjarigen met een havo- of vwo-diploma zullen een passende vervolgopleiding kunnen volgen. Meer maatwerk in het belang van deze categorie jongeren. De verwachting is dat dit leidt tot een betere doorstroom naar en een succesvolle afronding van het vervolgonderwijs.

Waarop kunt u reageren

De mogelijkheid van uitbesteding van minderjarige leerlingen zónder een vo-diploma is al in artikel 3 van het Besluit samenwerking VO-BVE geregeld, en staat dus niet ter discussie.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Besluit samenwerking VO-BVE

Bron: wetten.overheid.nl