Regeling Specifieke Uitkering versnelling natuurinclusief isoleren

Deze consultatie heeft als doel om input op te halen voor de ''Ministeriële Regeling Specifieke Uitkering versnelling natuurinclusief isoleren''. Via deze regeling kunnen gemeenten en provincies tegemoet worden gekomen in de kosten die zij maken bij de totstandkoming, uitvoering en monitoring van een soortenmanagement plan (SMP) en bij het toezicht hierop. 

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 15 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: