Besluit versterken positie mbo-student

Het aanpassingsbesluit zorgt voor de terminologische aanpassing op AMvB-niveau van de ‘deelnemer’ die ‘student’ (of ‘mbo-student’ wordt. Deze wijziging vloeit voort uit het wetsvoorstel Versterken positie mbo-studenten, dat (onder andere) voorziet in deze wijziging op wetsniveau. Daarnaast wordt de deelnemer vavo ‘vavo-student’ en de student hoger onderwijs ‘ho-student’. De deelnemer aan een opleiding educatie (met uitzondering van vavo) blijft ‘deelnemer’.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-10-2019
Einddatum consultatie 26-11-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 10654
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-studenten, vavo-studenten, deelnemers aan een opleiding educatie, ho-studenten, instellingen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Erkenning van mbo-studenten als volwaardig student en verbetering van het imago van het mbo als geheel. Een neveneffect kan zijn dat mbo-studenten studentenkortingen krijgen en/of toegang tot studentenverenigingen.

Instellingen bepalen zelf welke terminologie zij gebruiken. Er is geen wettelijke verplichting om de communicatie en systemen van instellingen aan te passen aan de nieuwe terminologie. In de praktijk wordt echter doorgaans al de term ‘student’ gebruikt.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het aanpassingsbesluit.

Downloads

  • Concept regeling

    Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten voor het wijzigen van de term ‘deelnemer’ naar ‘student’ op AMvB niveau

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen