vertrouwenspersonen jeugd

wijziging van Besluit Jeugdwet en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 die nodig zal zijn nadat de Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (Kamerstukken I, 2018/19, 35 070, A) in werking zal zijn getreden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-03-2019
Einddatum consultatie 23-04-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10328
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- vertrouwenspersonen jeugd
- gemeenten
- gecertificeerde instellingen
- jeugdhulpaanbieders
- Veilig Thuis

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Geen; betreft technische wijziging.

Waarop kunt u reageren

Op artikelen en toelichting van de wijzigings-AMvB.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit Jeugdwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Bron: wetten.overheid.nl

wetvoorstel Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl